انجمن علمی زیست شناسی پژوهش سرای مراغه

مقالات و اخبار علمی زیست شناسی و علوم

برنامه جلسات انجمن علمي زيست شناسي و اعضاي پژوهشسرا

برنامه جلسات انجمن علمي زيست شناسي و اعضاي

پژوهشسراي دانش آموزي مراغه در سالتحصيلي 92-91

جلسه

عنوان فعاليت ها

تاريخ جلسه

جلسه 1

1ميكروسكوپ ( انواع ميكروسكوپ وقسمتهاي  مختلف وحمل ومواظبت)

2) مشاهده بشره ي پياز ورنگ آميزي با لوگل

3) مشاهده تورژسانس و پلاسموليز بشره پياز

 

جلسه 2

1)        مشاهده ي برش عرضي برگ و برش و رنگ آميزي ( ساقه ، ريشه و برگ )

2)       سلول هاي نگهبان روزنه ( تره )

3)      مقایسه برشهای تك لپه اي و دولپه اي ريشه و ساقه و برگ

4)       بررسی ماکروسکوپی گیاهان تک لپه ودولپه ای

5)      بررسی قسمت های مختلف گل

 

جلسه 3

1)        مشاهده ي سلول هاي پوششي دهان

2)       اسلايدها و مقايسه سلول هاي جانوري و گياهي

3)      تشخيص نشاسته به وسيله ي يد در سيب زميني

4)       تغييرات PH و دما در پروتئين هاي ( سفيده تخم مرغ شير )

 

جلسه 4

1)        آميلوپلاست ها و كروموپلاست ( گندم برنج سيب زميني هويج گوجه موز لوبيا ذرت )

2)       بزاق در تجزيه نشاسته

3)      رنگ آميزي خون و گستره ي خوني و تعيين گروه خوني

4)       گردش خون ماهی

 

جلسه 5

1)        تشريح مغز گاو

2)       تشريح چشم گاو

 

جلسه 6

1)        تشريح قلب گوسفند

2)       تشريح كليه گوسفند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                تهيه و تنظيم :

كارشناس زيست شناسي پژوهشسراي دانش آموزي

+ نوشته شده در  ۹۱/۱۱/۱۰ساعت 23  توسط دبیر انجمن زیست شناسی  |